Felhasznált irodalom, felhasznált források

FELHASZNÁLT IRODALOM, FELHASZNÁLT FORRÁSOK

 

 • 1000 év törvényei. Magyar törvények Szent Istvántól a rendszerváltásig (www.1000ev.hu)
 • A m. kir. honvédség és csendőrség tisztjeinek és hasonállásúaknak 1942. évi rangsorolása (Lezárás ideje: 1942. szeptember 1.)
 • Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának iratgyűjteménye
 • Bene János – Szabó Péter: Huszonnégyes honvédek a Kárpátokban – A m. kir. 24. gyaloghadosztály története 1944-1945. Jósa Múzeum, Nyíregyháza, 1997.
 • Bene János: Nyíri bakák a Donnál. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 48. évfolyam, 2013. I. szám.
 • Berekméri Árpád Róbert: A marosvásárhelyi 27. székely könnyű hadosztály története megalakulásától 1944 szeptemberéig. Különlenyomat a hadtörténelmi közlemények 118. évf., 2005/1-2 számából. Argumentum Kiadó Nyomdaüzeme, Budapest, 2005.
 • Bognár Zalán: Magyarok hadifogságban Magyarországon, a magyarországi hadifogoly-gyűjtőtáborok a hazai források tükrében 1944 – 1945. Doktori disszertáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2006.
 • Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének honlapja (www.bukovina.hu)
 • Csánki Gábor: Amiről unokáinknak is hallani kellene (Csánki Gábor volt hadifogoly tábori lelkész dokumentumok alapján készült emlékezései.) A Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárának gyűjteménye.
 • Csánki Gábor naplója, okiratai, levelezése, fotógyűjteménye
 • Csánki Gábor: Tíz hónap az orosz „paradicsomban”. Baranyai Református Őrálló (1942-43.) A Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának gyűjteménye.
 • Csebi Pogány Péter – Csebi Pogány András: A Csebi Pogány család története 1200-tól 2010-ig. Csebi Pogány Péter magánkiadása, Nagyvázsony, 2010.
 • Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára
 • Emlékezés a hegyicsapatokra 1999 (Szerkesztette: Illésfalvi Péter), Honvéd Hegyivadász Alapítvány-Paktum Nyomdaipari Társaság Kiadó, Budapest, 2002.
 • Evangélikus Országos Levéltár (EOL) , Gyűjtemények, Ordass-gyűjt, Tábori lelkészség, 2.d.
 • Háborús Kereső Szolgálat (www.haboruskeresoszolgalat.hu)
 • Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár és Hadisírgondozó Iroda II. világháborús nyilvántartásai (www.hadifogoly.hu)
 • HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály honlapja (www.hadisir.hu)
 • Dr. Keresztes Árpád: Keresztes család
 • Dr. Keresztes Imre: Curriculum Vitae
 • Kertész Gyula: Katonai lelkipásztorkodástan. A m. kir. I. honvédhadtest tart. táb. Lelkészi alapkiképző tanfolyamán megtartott előadások az 1942. évben. Budapest, 1942.
 • P. Körösztös Krizosztom OFM levelezése a keleti hadszíntérről. A Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár gyűjteménye
 • Dr. Körösztös Valéria: P. Körösztös Imre Krizosztom élete – Emléktábla avatás P. Körösztös Imre Krizosztom születésének 100. évfordulója alkalmából (Pécs, 2009. március 14.)
 • Lantai Vince zászlós dokumentumhagyatéka
 • Lőkkös József: Szovjet hadifogoly voltam. Vasi Szemle tudományos és kulturális folyóirat, 2010/5.
 • M. kir. „Nagy Lajos király” 6. honvéd gyalogezred honlapja (nagylajoskiralygyalogezred.blog.hu)
 • Magyarország a második világháborúban (Szerkesztette: Romsics Ignác); Paksa Rudolf: A kiugrási kísérlet és a nyilas uralom. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Kossuth Kiadó Zrt., 2011.
 • Magyarország a második világháborúban (Szerkesztette: Romsics Ignác); Ungváry Krisztián: Védelmi harcok a Kárpátok előterében, Erdélyben és a Tiszántúlon. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Kossuth Kiadó Zrt., 2011.
 • Magyarország a második világháborúban – Lexikon A–Zs (Szerkesztette: Sipos Péter, Ravasz István). Petit Real Kiadó, Budapest, 1997.
 • Dr. Molnár Dénes Attila fotógyűjteménye
 • Molnár Istvánné fotógyűjteménye
 • Maruzs Roland: KÖZÉPKERESZT, TISZTIKERESZT, LOVAGKERESZT A Magyar Érdemrend hősi halottainak emlékkönyve. Zrínyi Kiadó, 2013.
 • Mozsgó község honlapja (www.mozsgo.hu)
 • Nagy Barnabás: Iglói tíz kilométeren át üldözte Törököt (www.heol.hu) 2012.
 • Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tára (www.tit.oszk.hu)
 • Pápai Református Gyűjtemények
 • Papp János: „Élő emberi örökség” Egy falusi hagyományőrző együttes története, Hosszúhetény. Muharay Elemér Népművészeti Szövetség honlapja (www.muharay.hu)
 • Papp Vilmos: Negyvenegy prédikátor – XX. századi magyar „gályarab”-prédikátorok IV. Új Berea Kft. Kiadó, Budapest, 2010.
 • Pécsi Püspöki és Káptalani Levéltár iratgyűjteménye
 • Révai Új Lexikona (Főszerkesztő: Kollega Tarsoly István), Babits Kiadó, Szekszárd, 1998.
 • Stark Tamás: Magyarok szovjet kényszermunkatáborokban. Kortárs irodalmi és kritikai folyóirat, 2002. február-március
 • Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 1943-1945. Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2002.
 • Dr. Szijj Jolán – Dr. Papp Tibor: Hadifoglyok írják… – Hadifogolysors a második világháborúban (Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok) Hadtörténelmi Levéltár Kiadó, Budapest
 • Dr. Szijj Jolán – Számvéber Norbert: Erőd a Duna mentén – A Budapestért 1944-45-ben folytatott harcok katonai iratai a Hadtörténeti levéltárban (Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok) Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 1999.
 • Trebbin Ágost: Emlékezés Marosy László alezredesre – akiről még csak utcát sem neveztek el Pécsett. Pécsi Szemle Várostörténeti folyóirat, 2009. Tél
 • Varga Éva Mária: Magyar hadifoglyok és internáltak a Szovjetunióban az oroszországi levéltári források tükrében (1941–1956). Doktori disszertáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2008.
 • Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület (www.vigyazok.hu) kutatási eredményei

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük