Felhasznált irodalom, felhasznált források

 • Bánhidy Gyula visszaemlékezései
 • Csánki Gábor: Amiről unokáinknak is hallani kellene (Csánki Gábor volt hadifogoly tábori lelkész dokumentumok alapján készült emlékezései.) A Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárának gyűjteménye.
 • Csánki Gábor: Hogy is volt csak?… (Csánki Gábor volt prot. táb. lelkész dokumentumok /napló-fényképek/ alapján készült emlékezései a II. világháborúban való részvételéről.) B. Stenge Csaba gyűjteménye.
 • D. Bárány Károly zászlós: Éjszakai harc a brjanszki erdőben (haditudósítás)
 • Dunántúli Protestáns Lap. Pápa, 1942. június 13. Pápai Református Gyűjtemények 
 • Fekete József: Életem fehéren-feketén: Ifjúságom, katonaságom és hadifogságom története a kaposvári Baross laktanyától az oranki hadifogoly lágerig, 1939-1947. Magánkiadás, Veszprém, 2001.
 • Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár és Hadisírgondozó Iroda II. világháborús nyilvántartásai 
 • HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály honlapja 
 • Lantai Vince zászlós naplója, okiratai, levelezése
 • M. kir. „Nagy Lajos király” 6. honvéd gyalogezred honlapja 
 • Magyarország a második világháborúban (Szerkesztette: Romsics Ignác); Ungváry Krisztián: A Kárpát-csoport és a megszálló erők harcai. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Kossuth Kiadó Zrt., 2011
 • Matolcsy Gusztáv ny. őrnagy visszaemlékezései
 • ifj. Matolcsy Gusztáv†: A legidősebb élő Matolcsy 90 éves  című előadásának szövege  alapján
 • Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár: Somogyi Elektronikus Könyvtár –  Somogy Megye képeslapjai
 • Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája
 • Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 1941-1943. Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2002. 
 • Szabó Péter: Adalékok a magyar királyi honvédség megszálló alakulatainak tevékenységéről a keleti hadműveleti területeken (Rejmentarovka, 1941. december 21.) Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Hadtörténelmi közlemények 124. évf. 2. sz. / 2011.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük